Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 ... 10
1
Tebliğ Haberleri / tarimsal urunlarde ihracat iadesi ugulamasi degisti
« Son İleti Gönderen: ece Nisan 06, 2012, 10:23:06 öö »

İlgili tebliğe ilişkin bilgileri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/​eskiler/2012/04/20120406-6.htm
2
Gümrük Mevzuatı / GÜMRÜK REJİM KODLARI
« Son İleti Gönderen: ece Şubat 13, 2012, 02:34:49 ös »
1000 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın kesin ihracatı
1021 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın kesin ihracatı
1023 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen
eşyanın kesin ihracatı
1040 Muafiyete tabi olmadan serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi
kullanıma giren eşyanın kesin ihracatı
1042 Muafiyete tabi olarak serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi
kullanıma giren eşyanın kesin ihracatı
1072 Antrepoya alınan serbest dolaşımda bulunan Türk menşeli eşyanın kesin ihracatı
1073 Antrepoya alınan serbest dolaşımda bulunan eşyanın kesin ihracatı
1091 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın kesin ihracatı
2100 Serbest dolaşımda bulunan eşyanın hariçte işleme rejimi
kapsamında geçici ihracatı
2123 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen
eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2141 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi çerçevesinde serbest
dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın hariçte işleme
rejimi kapsamında geçici ihracatı
2151 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan
eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2152 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi
eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2153 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın hariçte
işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2172 Antrepoya alınan serbest dolaşımda bulunan Türk menşeli eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2173 Antrepoya alınan serbest dolaşımda bulunan eşyanın hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2191 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın
hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihracatı
2300 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın ihraç edildiği şekli
ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
2340 Muafiyete tabi olmadan serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi
kullanıma giren eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere
geçici ihracatı
2341 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi çerçevesinde serbest
dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın ihraç edildiği
şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
2342 Muafiyete tabi olarak serbest dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi
kullanıma giren eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere
geçici ihracatı
2351 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan
eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
2352 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi
tutulan eşyanın ihraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici
ihracatı
2353 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç
edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihracatı
2600 ATA Karnesi kapsamında eşyanın geçici ihracatı
3141 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest
dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın yeniden
ihracatı
3151 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan
eşyanın yeniden ihracatı
3152 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi
tutulan eşyanın yeniden ihracatı
3153 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın yeniden ihracatı
3158 ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın yeniden ihracatı
3171 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil
olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda
bulunmayan eşyanın yeniden ihracatı
4000 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın muafiyete tabi
olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4010 İhraç edilen eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma
girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4051 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan
eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı
yurtiçi kullanımı
4053 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın muafiyete
tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4058 ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4071 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil
olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda
bulunmayan eşyanın muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile
eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4091 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın
muafiyete tabi olmadan serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi
kullanımı
4100 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın dahilde işleme
rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma girişi ile eş
zamanlı yurtiçi kullanımı
4121 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın
dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma
girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4123 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen
eşyanın dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest
dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4171 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil
olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda
bulunmayan eşyanın dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4191 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın
dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest dolaşıma
girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4200 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın muafiyete tabi
olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4210 İhraç edilen eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma
girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4251 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan
eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı
yurtiçi kullanımı
4253 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın muafiyete
tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4258 ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4271 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil
olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda
bulunmayan eşyanın muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile
eş zamanlı yurtiçi kullanımı
4291 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın
muafiyete tabi olarak serbest dolaşıma girişi ile eş zamanlı yurtiçi
kullanımı
5100 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın dahilde işleme
rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
5121 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın
dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
5123 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen
eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
5141 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest
dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın dahilde işleme
rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
5171 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil
olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda
bulunmayan eşyanın dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine
tabi tutulması
5191 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın
dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulması
5200 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın 51 no.lu kodda
belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulması
5221 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın 51
no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi
tutulması
5223 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen
eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine
tabi tutulması
5271 Gümrük kontrolü altındaki yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi tutulması
5291 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın 51
no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi
tutulması
5300 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın geçici ithalat
rejimi kapsamında ithalatı
5321 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın
geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
 
5323 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı”(16.07.2011-27996 R.G. ile eklenmiştir)   
5341 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest
dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın geçici ithalat
rejimi kapsamında ithalatı
5351 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet rejimine tabi tutulan
eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
5352 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi
tutulan eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
5371 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil
olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan serbest dolaşımda
bulunmayan eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
5391 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın
geçici ithalat rejimi kapsamında ithalatı
5800 ATA Karnesi kapsamında geçici ithalat
6121 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın
vergi muafiyeti uygulanmaksızın yeniden ithalatı
6123 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen
eşyanın vergi muafiyeti uygulanmaksızın yeniden ithalatı
6321 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın
vergi muafiyeti ile serbest dolaşım ve yurtiçi kullanıma eş zamanlı
girerek yeniden ithalatı
6323 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere geçici ihraç edilen
eşyanın vergi muafiyeti ile serbest dolaşım ve yurtiçi kullanıma eş
zamanlı girerek yeniden ithalatı
6326 ATA Karnesi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın yeniden ithalatı
6521 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın 51
no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimi ve serbest
dolaşıma eş zamanlı giren eşyanın yeniden ithalatı
6523 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere ihraç edilen eşyanın
51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimi ve serbest
dolaşıma eş zamanlı giren eşyanın yeniden ithalatı
6771 Geçici ihraç edildikten sonra yurda dönen ve antrepo rejimine
tabi tutulan eşyanın yeniden ithalatı
7100 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın gümrük idaresince
eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere gümrük antrepo
rejimine tabi tutulması
7121 Hariçte işleme rejimi kapsamında geçici ihraç edilen eşyanın
gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak
üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7123 İhraç edildiği şekli ile geri gelmek üzere ihraç edilen eşyanın
gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak
üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7141 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest
dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren eşyanın gümrük
idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere
gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7151 Dahilde işleme rejimi şartlı muafiyet sistemine tabi tutulan
eşyanın gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil
olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7153 Geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın gümrük
idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak üzere
gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7158 ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın antrepo
rejimine tabi tutulması
7171 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil
olmak üzere gümrük antrepo rejimin tabi tutulan eşyanın aynı gümrük
idaresinin denetimindeki bir başka bir yer veya antrepoya konulması
7191 Gümrük kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulan eşyanın
gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil olmak
üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulması
7200 Serbest dolaşımda bulunan Türk menşeli eşyanın antrepoya konulması
7241 Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi kapsamında serbest
dolaşım ile eş zamanlı yurtiçi kullanıma giren serbest dolaşımda
bulunan Türk menşeli eşyanın antrepoya konulması
7252 51 no.lu kodda belirtilenin dışında dahilde işleme rejimine tabi
tutulan serbest dolaşımda bulunan Türk menşeli eşyanın antrepoya
konulması
7272 Antrepoya konulan serbest dolaşımda bulunan Türk menşeli eşyanın aynı gümrük idaresinin denetimindeki başka bir antrepoya konulması
7300 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış serbest dolaşımda bulunan
eşyanın antrepoya konulması
7352 51 no.lu kodda belirtilenin dışındaki dahilde işleme rejimine
tabi tutulan serbest dolaşımda bulunan eşyanın antrepoya konulması
7373 Serbest dolaşımda olan eşyanın gümrük antrepo rejimine tabi
tutulduktan sonra bulunduğu antrepodan aynı gümrük idaresinin
denetimindeki bir başka antrepoya konulması
9100 Daha önce bir rejime tabi tutulmamış eşyanın gümrük kontrolü
altında işleme rejimine tabi tutulması
9171 Gümrük idaresince eşya konulmasına izin verilen yerler dahil
olmak üzere gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın gümrük
kontrolü altında işleme rejimine tabi tutulması
3
Dış Ticaret Mevzuatı / REACH Nedir?
« Son İleti Gönderen: ece Şubat 13, 2012, 02:30:10 ös »
REACH, Avrupa Birliği’nde kimyasal maddelere ilişkin mevcut bir çok mevzuatı tek bir çatı altında toplayan bir AB Tüzüğüdür. REACH, (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması anlamına gelmektedir.
 
18 Aralık 2006 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen ve 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiş olan REACH Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi’nin 30 Aralık 2006 tarih ve L396 sayılı nüshasında, son haliyle ise 29 Mayıs 2007 tarih ve L136 sayılı nüshasında yayımlanmıştır. Söz konusu tüzüğe göre, AB üye ülkelerinde faaliyet gösteren ve yılda bir tondan fazla kimyasal madde üreten veya ithal eden firmaların, söz konusu kimyasal maddeleri, AB örgütlenmesi içinde yer alan Avrupa Kimyasallar Ajansı yönetimindeki merkezi bir veri tabanına kaydettirmeleri zorunlu bulunmaktadır.
 
REACH Sistemi AB’ye yapılan kimyevi madde ihracatımızı doğrudan etkilemektedir!
4
Dış Ticaret Müsteşarlığından: 27.02.2011-27859 Resmi Gazete
 
NESLİ TEHLİKE ALTINDA OLAN YABANİ HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİNİN DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (DIŞ TİCARET: 2011/1)
 
             MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ve 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)” ile 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca, Ek I-A, I-B; Ek II-A, II-B ve Ek III-A, III-B sayılı listelerde gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen hayvan ve bitki türlerinin sürdürülebilir kullanımını sağlamak amacıyla dış ticaretinin kontrol altına alınmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.
 
             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ’de geçen, “Örnek” ibaresi, “Tebliğ eki listelerde yer alan canlı veya ölü hayvan veya bitki türünü, bunların kolayca tanınabilir herhangi bir parçasını ya da türevini” ifade eder.

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ kapsamı hayvan ve bitki türlerinin ithalatında, ihracatında ve yeniden ihracatında,
 
             - Ek I-A, II-A ve III-A sayılı listelerde yer alan bir türe ait örnek için Tarım ve Köyişleri Bakanlığından,   

             - Ek I-B, II-B ve III-B sayılı listelerde yer alan bir türe ait örnek için Çevre ve Orman Bakanlığından,

             CITES Belgesi alınır.
 
             (2) CITES Belgesi gümrük beyannamelerinin tescili aşamasında gümrük idarelerince aranır ve bu belge gümrük beyannamesine eklenir.
 
             (3) İthalata ilişkin düzenlenen CITES Belgesinin geçerlilik süresi 12 ay, ihracata ve yeniden ihracata ilişkin düzenlenen CITES Belgesinin geçerlilik süresi 6 aydır. Bu süreler uzatılamaz. Düzenlendiği tarihten itibaren bu süreler içerisinde kullanılamayan CITES Belgesi, belge sahibince ilgili Bakanlığa teslim edilir.
 
             MADDE 4 – (1) 30/1/2009 tarihli ve 27126 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2009/1) yürürlükten kaldırılmıştır.
 
             MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
             MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
5
İhracat Soru Cevap / İhracatta hangi belge nerden, hangi kuruluştan alınır?
« Son İleti Gönderen: ece Şubat 13, 2012, 02:21:18 ös »


BELGE ADI
 
İLGİLİ KURULUŞ
 


A.TR Belgesi
 
Sanayi/Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları
 


Afyon ve Haşhaş Kellesi İhracatı
 
Sağlık Bakanlığı
 


Antika Hediyelik Eşya
 
Kültür BakanlığıATA Karneleri
 
Sanayi/Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları
 


Av Hayvanları İhracatı

Orman ve Su işleri Bakanlığı
 


Bedelsiz İhracat

Gümrük / İhracatçı Birlikleri/DTM
 


Borsa tescil Beyannamesi (Bazı Tarım Ürünlerinde)
 
Ticaret Borsaları
 


CITES Belgesi
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
CITES Belgesi

Çevre Bakanlığı
 


Dahilde İşleme İzin Belgesi
 
Ekonomi Bakanlığı(İhracat Gn.M.)

 


Dahilde İşleme İzni
 
Gümrük Müdürlükleri
 


Damızlık Büyük ve Küçük Hayvan İhracatı
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 


Doğa Mantarı İhracatı
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıı
 


Doğal Çiçek Soğanları İhracatı
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 


Döviz Alım Belgesi
 
Bankalar
 


Döviz Beyan Tutanağı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

 


Ekspertiz Raporu
 
Sanayi/Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları
 


EUR.1 Belgesi
 
Sanayi/Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları
 


EUR-Med Belgesi
 
Sanayi/Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları
 


Form A Belgesi
 
Sanayi/Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları
 


Gübre İhracatı
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 


Gümrük Beyannamesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

 


Halı Ekspertiz Raporu
 
Kültür BakanlığıHariçte İşleme İzin Belgesi
 
Ekonomi Bakanlığı

 


Harp, Silah ve Mühimmat İhracatı
 
Milli Savunma Bakanlığı
 


Hayvansal Ürünlerle ilgili Sağlık Sertifikası
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 


Helal Belgesi
 
Müftülükler
 


İşlenmiş Lületaşı İhracatı
 
Sanayi/Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları
 


Kayda Bağlı İhracat
 
İhracatçı Birilikleri
 


Konsinye İhracat
 
İhracatçı Birilikleri
 


Kotaya Tabi Ürünlerin İhracatı
 
İhracatçı Birilikleri
 


Kredili İhracat
 
İhracatçı Birilikleri
 


Mavi yüzgeçli orkinos

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 


Menşe Şahadetnamesi
 
Sanayi/Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları
 


Nihai Kullanım Sertifikası
 
İhracatçı Birilikleri
 


Nükleer Alanda Kul.Malzeme, Ekipman ve İlgili Tek.İh.
 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
 


Onaylanmış Kişi Statü Belgesi
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

 


Özel Fatura
 
Maliye Bakanlığı
 


Radyasyon Analiz Belgesi ( Ari Belgesi / Sarı Belgesi)
 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
 


Standart Kontrol Belgesi

Ekonomi Bakanlığı
 


Su Ürünleri İhracatı
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 


Şeker İhracatı
 
T. Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü
 


Takas (Bağlı Muamele)
 
İhracatçı Birilikleri
 


Tehlikeli Atıkların İhracatı
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
 


Ticari Kiralama
 
Ekonomi Bakanlığı

 


Tokum İhracatı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 


Transit Ticaret
 
Bankalar
 


Uluslararası Orijin ve Bitki Sağlığı Sertifikası
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 


Uygunluk Belgesi (Sınır Ticaret Merkezi)
 
Valilikler
 


Uyuşturucu Maddelerin İhracatı
 
Sağlık Bakanlığı
 


Veteriner İlaçları İhracatı
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 


Yarış Atları İhracatı
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 


Yem İhracatı
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıı
 


Zirai Mücadele İlaç ve Aletleri
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 

KONU:BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA YAPILAN KONTROLLER VE DÜZENLENEN SERTİFİKALAR
 


_________İHRACAT_________
 


BİTKİSEL ÜRÜNLER:
 


Bitki Sağlık Sertifikası (Phytosanitary Certificate): İşleme tabi tutulmamış bitkisel ürünlerin (temel tarım ürünleri) ihracatında Bitki Sağlık Sertifikası düzenlenmektedir. 1951 Roma Uluslararası Bitki Koruma Anlaşmasıyla düzenlenen ve Zirai Karantina Tüzüğü’nün Örnek 6sında yer alan sertifika örneği kullanılmaktadır. Bu sertifika ürünün bitkisel hastalıklardan ari olduğunu belgelemektedir. Fiziksel işlemlere tabi tutulmuş bitkisel ürünlerde ise Bitki Sağlığı Sertifikası aranmaz.
 


Sağlık Sertifikası (Health Certificate): Bunun yanı sıra, hali hazırda geçerli olan mevzuat kapsamında, tüm tarım ürünlerinde işleme tabi tutulup tutulmadığına bakılmaksızın alıcı ülkenin talebi doğrultusunda Sağlık Sertifikası düzenlenmektedir. Bu çerçevede ihracatçının ya da temsilcisinin ürünün denetlenmesini isteyen bir beyanname vermesi üzerine, Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca gıda güvenliğine yönelik olarak sertifika düzenlenmesi amacıyla yapılan denetim esnasında muayene ve analiz etmek üzere gerektiğinde numune alınarak denetim raporu ve analiz sonuçlarının değerlendirilmesinde alıcı ülke talebi ve/veya Türk Gıda Kodeksi esas alınmaktadır.
 


Üretim izni prosedürü kapsamında tesisleri 3 ayda bir olmak üzere denetlenen ve ürünleri analiz edilen firmaların ihracat amaçlı sertifika taleplerinde ürünleri kontrol edilmeksizin Sağlık Sertifikası düzenlenir. Tesisleri 3 ayda bir kontrol edilmeyen ihracatçıların yapacağı ihracatlar ise tesadüfi seçilen partilerin tesadüfi örnekleme (random sampling) metoduyla kontrol edilmesi suretiyle sertifikalandırılmaktadır.
 


Avrupa Komisyonu Sağlık ve Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizden ihraç edilen ürünlerde tespit edilen olumsuzluklar RASFF (Hızlı Alarm Sistemi) kapsamında bu konuda kontakt noktası olan TKB Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bildirilmektedir.  Bildirim alan firmaların takip eden 5 ihraç partisi analize tabi tutulmaktadır. Olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı takdirde tesadüfi örnekleme metoduna dönülmektedir.
 


Bazı ürün ve ülkeler itibariyle farklılık arzededn durumlar:
 
Kuru Meyveler (Aflatoksin): Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan ve 2007/459/EC sayılı Komisyon Kararı gereğince fındık, antepfıstığı ve kuru incir ile bunlardan elde edilen ürünlerin AB ülkelerine ihracatında Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca düzenlenen Sağlık Sertifikası ve Aflatoksin Analiz Raporu zorunluluğu bulunmaktadır. Bu kapsamda yukarıda belirtilen karar kapsamındaki ürünlerin ihracatında her parti için numune alınarak Aflatoksin analizi yapılmakta ve analiz sonucu uygun çıkan ürünler için Sağlık Sertifikası düzenlenmektedir. AB’ye ithalatı sırasında söz konusu Sağlık Sertifikası ve Aflatoksin Analiz Raporu ile birlikte sevkedilen ihraç partilerinin %5’i kontrole tabi tutulmaktadır. (Kuru meyvelerde Aflatoksin analizi zorunluluğu öncesinde, kabuklu fındıklarda yalnızca Bitki Sağlığı Sertifikası, kavrulmuş veya işlenmiş fındıklarda ise Sağlık Sertifikası düzenlenmekteydi)
 


Mantar (Radyasyon): Ayrıca, AB’ye doğa mantarlarının ihracatında da 2006/1635 sayılı Avrupa Komisyonu Yönetmeliği gereğince zorunlu olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) tarafından radyasyon analizi yapılmakta ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca azami radyasyon limitlerinin altında olduğunu gösteren özel bir sertifika düzenlenmektedir.
 


Rusya: Ülkemizden Rusya Federasyonuna yapılan yaş meyve sebze ihracatı ile ilgili olarak alıcı ülke talebi doğrultusunda her ihraç partisi için numune alınarak pestisit analizleri yapılmakta ve Sağlık Sertifikası düzenlenmektedir.
 


Bitki Sağlığı Sertifikası, Hayvan Sağlığı Sertifikası ve Sağlık Sertifikası alınması için ihracatçının ülke genelinde 81 İlde bulunan İl Tarım Müdürlüklerine başvurması ve ürünü ihraç etmek istedikleri ülkenin hangi kriterleri aradıklarını bilmeleri gerekmektedir.
 


HAYVANSAL ÜRÜNLER:
 


Canlı hayvanların ve hayvansal ürünlerin ihracatında düzenlenen Sağlık Sertifikaları hedef ülke ve ürün bazında farklılık göstermektedir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün http://www.kkgm.gov.tr/birim/hay_har/hayv_hark/sertifikalar.html internet adresinde ülke ve ürün bazında düzenlenen sağlık sertifikaları örnekleri yer almaktadır. Hayvan Sağlık Sertifikaları düzenlenirken alıcı ülkenin istekleri ve belirlemiş olduğu sertifika formatı dikkate alınmaktadır.
 


STANDART KONTROLLERİ:
 
Yaş meyve ve sebze, bakliyat, bitkisel yağlar, pamuk ile kuru ve kurutulmuş meyvelerden oluşan, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ekinde (Ek.1) yer alan 70 standart kapsamı tarımsal ürün, ihracatta zorunlu standart denetimine tabidir. Söz konusu maddelerin ihracatında, ihracatçı, ilgili "Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı"na müracaat eder. Yapılan kontroller sonucunda, mal, standardına uygun bulunduğu takdirde, gümrüklere ibraz edilmek üzere, "Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı" tarafından, ihracatçıya Kontrol Belgesi (Control Certificate) verilir.
 
İhracatta standardı zorunlu uygulamadaki tarımsal ürünlerin ihracında,  yurt dışında iş yapan müteahhitler  işçilerinin ihtiyacı olan zorunlu standart kapsamı malların ihracında kontrollerden muaf tutulmaktadır. Ayrıca, hariçte işleme yoluyla yapılacak ihracat ile Bedelsiz İhracat Tebliği kapsamında yapılan ihracatta da Kontrol Belgesi aranmamaktadır.
 
Bunun yanısıra, "Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi" verilen işletmeler ve bu işletmelerden ihraç kaydıyla söz konusu ürünleri temin eden firmalar, ihracatta parti bazında kontrolden muaf tutulmaktadır.
 
_________İTHALAT_________
 


SAĞLIK AÇISINDAN DENETİMLER:İthal edilmek istenen tarım ürünlerinin insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden denetimleri, Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2008/5 sayılı “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği” çerçevesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yapılmaktadır.Anılan Tebliğ’in eklerinde yer alan tarım ürünleri ithalatında, ithalat öncesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca “Kontrol Belgesi” düzenlenir. Gıda ve Gıda Ambalaj Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenleme Prosedürü’nehttp://www.kkgm.gov.tr/birim/gidakont/Kontrol_Belgesi/prosedur2.html internet adresinden ulaşılabilmektedir. Kontrol Belgesine istinaden ithal edilecek mal gümrüğe geldiği zaman, anılan Bakanlıkça sağlık açısından fiziksel kontrolün gerçekleştirilmesi ve gerekli analizlerin yapılması sonucunda sağlık yönünden bir risk unsuru taşımadığı görülmesi halinde “Uygunluk Yazısı” düzenlenir ve bu belge gümrük idaresine ibraz edilmek suretiyle ithalat gerçekleştirilir.
 


Ürünün ilgili mevzuatına uygun olmadığının tespiti halinde, gerekçeli “Uygunsuzluk Yazısı” düzenlenir ve bu ürünlerin ithalatına izin verilmez. Uygunsuz ürünler mahrecine iade edilir veya imha edilir.Bahse konu Tebliğ’in 6ıncı Maddesinde yer alan muafiyet hükümleri kapsamında yapılacak ithalatlarda Kontrol Belgesi veya Uygunluk Yazısı aranmaz.
 


Diğer taraftan, ithal edilen bitkisel ürünlere menşe ülke yetkili otoriteleri tarafından düzenlenmiş Bitki Sağlığı Sertifikası veya Sağlık Sertifikasının eşlik etmesi gerekmektedir.Hayvansal ürünlerin ithalatında da menşe ülkenin hayvan hastalıkları açısından durumuna bağlı olarak, ülkelere ve ürünlere göre farklı veteriner sağlık sertifikası veya hayvan sağlık sertifikası düzenlenmesi aranabilmektedir. Ürün ve ülke bazında aranan sertifikaların örneklerine http://www.kkgm.gov.tr/birim/hay_har/hayv_hark/sertifikalar.html internet adresinden ulaşma imkanı bulunmaktadır.
 
STANDART KONTROLLERİ:
 
2008/2 sayılı “İthalatta Kontrolü Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Tarafından yapılan Tarım Ürünlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği” kapsamında yer alan ürünlerin ithalatında ilgili standartlara ticari kalite yönünden uygunluğunun kontrolü DTM Bölge Müdürlükleri bünyesindeki Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri tarafından yapılır. Yapılan inceleme sonucunda standartlara uygunluğu tespit edilmesi halinde gümrük idaresine ibraz edilmek üzere ithalatçıya “Kontrol Belgesi” verilir.
6
İthalat Soru Cevap / ATA KARNESİ NEDİR?
« Son İleti Gönderen: ece Şubat 13, 2012, 02:05:00 ös »
ATA karneleri uluslararası ATA Sözleşmesi ve eşyanın yurtdışına çıkarılma amacına göre farklılık gösteren Ek Sözleşmeler kapsamında, taraf ülkeler arasında, başka herhangi bir belgeye gerek duyulmaksızın, eşyanın geçici olarak ithalat ve ihracatını sağlayan gümrük belgeleridir.

ATA Sistemi ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) bünyesinde bulunan Dünya ATA Karnesi Konseyi (WATAC)'nin koordinasyonu altında, kendi ülkelerinde resmi olarak görevlendirildiği beyan edilen kefil kuruluşlar aracılığı ile yürütülmektedir.
7
İthalat Soru Cevap / ATA SÖZLEŞMESİNE TARAF ÜLKELER neleridir?
« Son İleti Gönderen: ece Şubat 13, 2012, 02:04:34 ös »
ATA SÖZLEŞMESİNE TARAF ÜLKELER (www.orgTR.org)
 
1. ALMANYA

2. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

3. ANDORRA

4. AVUSTURALYA

5. AVUSTURYA

6. BELÇİKA/LÜKSEMBURG

7. BEYAZ RUSYA

8. BULGARİSTAN

9. CEBELİTARIK

10. CEZAYİR

11. ÇEK CUMHURİYETİ
 
12. ÇİN

13. DANİMARKA
 
14. ESTONYA

15. FAS

16. FRANSA

17. FİNLANDİYA

18. FİLDİŞİ SAHİLİ

19. GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

20. HIRVATİSTAN

21. HİNDİSTAN

22. HOLLANDA

23. HONG KONG

24. İNGİLTERE

25. İSPANYA

26. İSRAİL

27. İSVEÇ

28. İSVİÇRE

29. İRLANDA

30. İTALYA

31. İZLANDA

32. JAPONYA

33. KANADA

34. KIBRIS

35. KORE

36. LETONYA

37. LİTVANYA

38. LÜBNAN

39. MACARİSTAN

40. MAKEDONYA

41. MALEZYA

42. MALTA

43. MAURİTİUS

44. MOĞOLİSTAN

45. NORVEÇ

46. POLONYA

47. PORTEKİZ

48. ROMANYA

49. RUSYA FEDERASYONU

50. SENEGAL

51. SIRBİSTAN

52. SİNGAPUR

53. SLOVAK CUMHURİYETİ
 
54. SLOVENYA

55. SRİ LANKA

56. TAYLAND

57. TAYVAN

58. TUNUS

59. TÜRKİYE

60. YENİ ZELANDA

61. YUNANİSTAN
8
Geçici ithaline izin verilen eşyanın yurtta kalabileceği süre, rejimi kullanım iznini veren gümrük idaresince belirlenmektedir. Eşyanın geçici ithalat rejimi kapsamında kalacağı süre eşyanın türüne göre değişmektedir. 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithaline izin verilen bazı eşyanın bu rejim kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi’nde kalabileceği süre söz konusu Karar’da belirlenmiş olmakla birlikte, bir kısım eşyanın bu bölgede kalabileceği süre belirlenmemiştir.
 
Buna göre, söz konusu Karar’da bir kısım eşya için özel olarak belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla, süre belirlenirken, eşyanın kullanım amacı, niteliği ve beyan sahibinin talebi göz önünde bulundurulur. Ancak, gümrük idaresi beyan sahibinin talebinden farklı olarak eşya için daha kısa bir süre saptayabilir.

Anılan Karar uyarınca süre belirlenmemiş tam muafiyet eşyası ve kısmi muafiyet eşyası için verilecek yurtta kalma süresi hiçbir surette 24 ayı aşamaz. Gümrük idaresi tarafından verilen süre sonunda, geçici ithal eşyasının  kullanımına halen ihtiyaç duyulması ve bu süre içinde bir dilekçe ile başvurulması halinde, ilgili gümrük idaresince ek süre verilebilir.
 
Ancak ek sürelerle birlikte, 24 aylık süreyi aşan süre uzatımı ancak geçici ithalat konusu eşyanın mülkiyetinin devredilmemesi veya 24 aydan uzun süreli yatırımlarda kullanılması durumlarında yapılabilir.
9
Geçici ithalat rejimine tabi tutulan eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin başvurular, eşyanın yeni ve kullanılmamış olması veya eski ya da kullanılmış olmakla birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanan “Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ  (2004/ 9)” kapsamında yer alması halinde doğrudan ilgili gümrük idaresine yapılır. Bunun dışında geçici ithale konu kullanılmış eşyanın kati ithal başvurularının ise eşyanın yurtta kalma süresi içinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na yapılması gerekmektedir.
10
İthalat Soru Cevap / Geçici ithalat rejiminden yararlandırılmayacak eşya nedir?
« Son İleti Gönderen: ece Şubat 13, 2012, 02:01:44 ös »
Tam muafiyet suretiyle geçici ithal edilemediği gibi, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminden de faydalanamayacak, dolayısıyla bu rejim kapsamında değerlendirilemeyecek eşya aşağıda sıralanmaktadır:
 
1-Türkiye'ye ithali yasak olan eşya.
 
2-Tüketilebilen ürünler (sarf malzemeleri).
 
3-Türkiye Gümrük Bölgesi’nde kalış süresine bağlı olarak kullanım  süresinin uzunluğu nedeniyle ülke ekonomisine zarar verecek eşya.
 
4-Gerçek ve tüzel kişilerce bir gelir temin etmek amacıyla umuma  mahsus yerlerde kullanılmak veya kullandırılmak üzere getirilen eşya.
 
5-Ayniyet tespitinin yapılması mümkün olmayan eşya.
 
6-Komple tesis (Kamu kurumları tarafından getirilecekler hariç).
 
7-Büro eşyası (Bilgisayar, fotokopi cihazı, çok amaçlı telli telefon, faks cihazı gibi alet ve cihazlar).
 
8-Kara taşıtları (Özel amaçlı olanlar hariç).
 
9-Yedek parça.
 
10-Ülke sanayi ve ekonomisine bir katkı sağlamayacak kişisel kullanım amacıyla getirilecek ev eşyası ve diğer eşya.
 
11-Her türlü tekstil ve konfeksiyon ürünleri.
 
12-Deniz taşıtları (Araştırma amacıyla getirilenler hariç).
Sayfa: [1] 2 3 ... 10