Lojistik Reklam

Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ

1954 yılında Eskişehir’de doğdu. 1975 yılında Eskişehir D.M.M.A. Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Sanayi Mühendisliği Bölümünden 1978 yılında Yüksek Lisans, 1982 yılında Doktora derecesi aldı. 1984 yılında Öğretim Görevlisi, 1986 yılında Yardımcı Doçent, 1990 yılında Doçent ve 2006 yılında Profesör oldu. 1976-1978 yılları arasında bir mühendislik ve müşavirlik firmasında kısmi zamanlı makine mühendisi olarak çalıştı. İ.T.Ü Endüstri Mühendisliği Bölümünde 1978-1983 yılları arasında Araştırma Görevlisi, 1983-2006 yılları arasında ise Öğretim Üyesi olarak çalıştı ve bu süre içinde Dekan Yardımcılığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, Staj Komisyonu Başkanlığı, Fakülte ve Yönetim Kurulu Üyelikleri gibi çeşitli idari görevlerde bulundu ve 2006 yılında emekli oldu. İ.T.Ü.’nün çeşitli fakülte ve enstitülerinde, Hava ve Deniz Harp Okulu’nda ders verdi. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Mühendislik Yönetimi (Engineering Management) isimli Tezsiz Yüksek Lisans Programı ve İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi Lojistik ve Tedarik Zinciri Yöneticiliği Sertifika Programı Kurucu Koordinatörlüklerini yaptı. Okan Üniversitesinde Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans ve İngilizce Uluslararası Lojistik programlarını açtı. Halen Maltepe Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2001 yılında Lojistik Derneğinin (LODER) Kurucu Başkanlığını yaptı ve halen Yönetim Kurulu Başkanıdır. 2005 yılında Ulaştırma Bakanlığı için hazırlanan Türkiye Ulaştırma Ana Planı Strateji Çalışmasının Lojistik Grup Başkanlığını yürüttü. İstanbul Metropolitan Alan Kentsel Tasarım Lojistik Grubunda danışmanlık yaptı. 2006 yılında KALDER Tedarik Zinciri Yönetimi Kıyaslama Grup Projesinde Danışman olarak görev yaptı. Halen İstanbul Ticaret Odası(İTO) Ulaşım ve Lojistik Alt Komisyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Lojistik Konseyi Lojistik Master Plan Alt Komisyonu üyesidir. Uzmanlık alanları, Üretim Planlama ve Kontrol, Stok ve Depo Yönetimi, Lojistik Yönetimi ve Tedarik Zinciri Yönetimi olup, bu konularda AKSA Akrilik, TEMSA, Kale Nakliyat, Mars Lojistik, Assan Gıda, SERLOG(Havi Logistics), Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Türkiye Gemi Sanayi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, STFA Holding, Atropatena(Azerbeycan), Schott Orim, Betek Boya, Bioder, İGDAŞ, İBB Hal Müdürlüğü, Ulusoy Lojistik, Delta Grup(Azerbeycan), Umur Basım, Aslanoba,vd. birçok kurum ve kuruluşa proje ve danışmanlık hizmetleri verdi. Çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını olup, Siemens Akademi, Milli Prodüktivite Merkezi, Lojitek, Türk Tekstil Vakfı, TÜSSİDE, MESS, Microsoft, KALDER, UND, vd bir çok kuruluşta eğitim verdi. Lojistik Derneği, Makine Mühendisleri Odası ve Yöneylem Araştırması Derneği üyesidir.

Doç. Dr. Mehmet MELEMEN

1971 yılı doğumlu olan Mehmet Melemen,1993 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun olmuştur.1996 yılında Yüksek Lisansı’nı Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalında “İhracat Teşviklerinin Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerdeki Uygulamaları ile Türkiye Uygulamasının Mukayese Edilmesi” tezini yazarak bitirmiştir. Hemen ardından 2000 yılında ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Politikası Ana Bilim Dalında “Türkiye’de KOBİ’ lere Yönelik İhracat Teşviklerinin Etkinliğini Artırıcı Bir Model Olarak Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin İncelenmesi” tez konusuyla da doktorasını tamamlamıştır. Yine aynı üniversitede 2002 yılında Yard. Doçent, 2007 yılında da Doçent unvanını almıştır. Halen, Marmara Üniversitesi Sosyal Bil. M.Y.O.’da Dış Ticaret Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

Mehmet Melemen, başta Marmara Üniversitesi Sosyal Bil. MYO olmak üzere Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler  Enstitüsü İşletme Ana Bilim dalı Uluslar arası İşletmecilik Bilim Dalı Y. L.(Tezli-Tezsiz),İstanbul Ticaret Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve Fatih Üniversitesinde de Dış Ticaret (Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları, Dış Ticaret Teşvik ve Kredileri, İhracat- İthalat Uygulamaları ), Kambiyo ve Gümrük, Uluslar arası Ticaret alanlarında eğitimler vermektedir.Bunların yanında bir çok eğitim merkezlerinde ,özel şirketlerde Dış Ticaret ile ilgili eğitim ve seminerler vermiş ve vermeye devam etmektedir.

Ulusal dergilerde birçok makaleleri yayımlanmış olan Mehmet Melemen’ e ait ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildirileri bulunmaktadır. Mehmet Melemen, aynı zamanda; 2003 yılında yayımlanan “Uygulamalı Dış Ticaret İşlemleri”, 2004 yılında yayımlanan “İhracat Uygulamaları, Pazarlama Yönlü Bir Yaklaşım”, 2005 yılında yayımlanan “Uluslararası Ticarette Yazışma Teknikleri”, 2007 yılında yayımlanan “Uluslararası Ticarette Yükselen Pazar Ekonomisi: ÇİN”, 2008 yılında yayımlanan “Uygulamalı Uluslararası Ticaret İşlemleri” adındaki kitaplarının da yazarıdır.

Dr. Ümit SEÇKİN

Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi mezunu olan Seçkin, lisans eğitimini tamamladıktan sonra yine aynı üniversitede Uluslararası Lojistik ve Deniz Ulaştırma bölümünde master yapmıştır. Türkiye’de “ADR – Tehlikeli Madde Taşımacılığı” ile ilgili ilk kez yayımlanan tezi ile master programını bitirmiştir. Sabancı Gıda, Vestel gibi Türkiye’nin önde gelen uluslararası firmalarında Lojistik ve Dış Ticaret Departmanlarında çalıştıktan sonra halen İstanbul Arel Üniversitesi Lojistik Bölüm Başkanı olarak lojistik ve dış ticaret alanlarında dersler vermektedir. Bunun yanı sıra Lojistik ve Tehlikeli Madde Taşımacılığı konusunda “doktor” unvanına sahip olarak, akademik alanda yapılan çalışmalara önderlik etmekte ve aynı konuda firmalara seminerler vermektedir. Aynı zamanda havayolu tehlikeli madde taşımacılığı IATA DGR Uzmanlık Sertifikası sahibi ve Ulaştırma Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Eğitmenidir. Ümit Seçkin, Türkiye’de İlk Kez Yayınlanan “Tehlikeli Madde Lojistiği” adlı kitabin yazar olarak, dış ticaret uygulamalarında tüm dünyaca kullanılan teslim ve ödeme şekilleri gibi kuralların belirleyicisi konumundaki ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) üyesidir.

Av. Dilek TAŞÖREN

Lise öğrenimini Ankara Maliye Okulunda, Üniversite öğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Mali Hukuk alanında Yüksek Lisans yaptı.

Gümrük İdareleri Otomasyon Projesi ve Bilge İşletim Sisteminin hayata geçirilmesinde aktif görev ve çalışmalarda yer aldı.

Serbest avukat olarak İstanbul’da avukatlık mesleğine başladı. Mesleği süresince Avrupa Topluluğu Hukuku ve Avrupa Birliği Mevzuatı eğitim programlarına katılarak uluslararası hukuk ve uluslararası mevzuatlarının karşılaştırılması çalışmaları yaptı.

Farklı Üniversitelerin Ceza Muhakemeleri Kanunu Sertifikalı Eğitim programları, Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaşma, Ceza Muhakemesi Hukukunda Çapraz Sorgu ve Duruşma Teknikleri Eğitim Programları ve Uzlaştırmacılık eğitimlerini tamamladı ve bu alanlarda mesleki çalışmalarını sürdürmektedir.

İstanbul’da Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik işlemlerinden doğan ihtilaflar, Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatına ilişkin ihtilaflardan doğan davalar, Ceza Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar; Marka ve Patent haklarına ilişkin ihtilaflar ile Vergi Hukuku ve vergi ihtilaflarından doğan davalarda avukatlık ve danışmanlığın yanı sıra sözleşmeli Banka avukatlığı, İcra İflas Hukuku, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, Aile Hukuku ve Miras Hukuku ve Mali Hukuk, Dış Ticaret Mevzuatı alanında davalar ve Ticari Şirketlerin genel hukuk danışmanlığı alanlarında hizmet vermiş ve halen belirtilen alanlarda uzman olarak hukuk danışmanı ve avukat olarak hizmet vermektedir.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik alanında çalışan şirketlere yönelik eğitim seminerlerinin organizasyonu ve meslek içi eğitim programlarında eğitimci olarak görev yapmaktadır.

Gümrük Mevzuatı ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa ilişkin yayınlarla ilgili eser yazım çalışmalarına devam etmektedir. Maliye Okulu Mezunları Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Risk Yönetimi Derneği aktif üyesidir.

Yabancı Dil Bilgisi: İngilizce ve Tatarca

Hakan AKIN

1965 yılı Antalya doğumlu olan Hakan Akın, 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü İngiliz Dil Bölümünden mezun olmuştur. 1985 yılından itibaren dış ticaret sektörünün çeşitli noktalarında görev aldıktan sonra, sırasıyla İzgörenAkın Eğitim ve Danışmanlık Firması’ nı ve Anadolu Dış Ticaretçiler Derneği’ ni kurmuştur. Yurt içi ve yurt dışında (Türkiye’ de 45 il, yurtdışında Magosa, Saraybosna, Trablus, Budapeşte) bir çok eğitim ve danışmanlık projesini yöneten Hakan Akın’ ın içerisinde bulunduğu öne çıkan projeler arasında GAP İdaresi Başkanlığı Yeniden Yapılandırma, Kayseri KOSGEB, Alman GTZ ve Alman Yatırım Bankası KFW’ nin finanse ettiği Ankara OSTIM projeleri sayılabilir. Bunların dışında; 2007 yılında dış ticaret konularında danışmanlığını yaptığı firma, Türkiye’ de ihracatını en kısa sürede en hızlı arttıran KOBI’ lere verilen “HIZLI BALIK” ödülüne layık görülmüştür. Dış ticaret eğitimlerinin yanısıra; İnsan Kaynakları Yönetimi, Performans Değerlendirme, Takım Çalışması, Problem Çözme Teknikleri konularında  da eğitimler veren Hakan Akın’ ın, bu konularda eğitim verdiği kuruluşlar arasında Ziraat Bankası, Emniyet Genel Müdürlüğü, GAP İdaresi Başkanlığı, Aksigorta, Doğadan, AVVA, Üzümcü gibi kendi sektörlerinin önde gelen kuruluşları yer almaktadır. Halen; “Ekonomize” adlı aylık ekonomi dergisinde, dış ticaret, yönetim ve genel ekonomi konularında yazılar yazan Hakan Akın; “Yeni İşimiz Dış Ticaret”, “Alternatif Para Kazanma Yolları”, “Dış Ticaret Destekleri” adlı kitapların da sahibidir.

Seyhan ERDENİZ

1964 yılında doğan Seyhan Erdeniz, 1990 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.1989 yılında “NOVELL – UNIX Đsletim Sistemleri Network Uzmanı” eğitimini, 1994 yılında “ISO 9002:1994 Kalite Yönetim Sistemi temel eğitimi”, 1995 yılında  “QS 9000 APQP, PPAP, EFMA Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi”, 2001 yılında RWTUV Uluslar arası Denetçi Kuruluşu tarafından “ISO 9001 LEAD Auditor – Kalite Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi” ile IRCA onaylı Baş Denetçi ünvanını, 2001 yılında RWTUV Uluslar arası Denetçi Kuruluşu tarafından “HACCP Gıda Güvenlik Sistemi” , 2004 yılında TUV Nord tarafından ” Hotel Safety Management”, 2006 yılında TUV AUSTRIA tarafından “ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi”, 2007 yılında IQCS tarafından ” ISO 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi” ile IRCA onaylı Baş Denetçi unvanını, 2009 yılında TUV AUSTRIA tarafından “ISO 14001 LEAD Auditor – Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi” ile IRCA onaylı Baş Denetçi unvanını almıştır. Erdeniz, çok iyi düzeyde Bulgarca, orta düzeyde de İngilizce ve Rusça bilmektedir.

Çalışma hayatına okul yıllarında başlayan Erdeniz, 2 yıl BIRINCILER Elektrik şirketinin Ar-ge Sorumlusu ardından da 3 yıl YÖNELİM Bilgisayar / KOC UNISYS de Network Uzmanı olarak çalışmıştır. Sonrasında da üst düzey yönetici olarak bir çok firmada uzun yıllar çalışmalarını sürdürmüştür. WAGNER Kablo da Üretim Müdürü – Kalite Müdürü, EYILIK Grubu (E TV, Yeni Đleri Gazetesi, ROYAL Resort Hotel) de Bilgiİşlem Müdürü, TENTOUR / SULTANSARAY Otel de Bilgi İşlem Müdürü – Yönetim Sistem Analisti, KARDELEN Medicotextile GmbH de Üretim / Kalite Müdürü, WAGNER Kablo A.S.de Proje Müdürü olarak çalışmıştır.

22 Farklı Turizm İşletmesine ISO 9001 Yönetim Danışmanlığı ile Türkiye’ deki ilk AKREDİTE ISO 9001 Belgesini KİRİŞ ALİNDA OTEL’e (1999) kazandırmasının ardından, 17 Farklı Turizm İşletmesine HACCP – ISO 22000 belge sahibi olmasını sağladıktan sonra, Türkiye’ deki ilk AKREDİTE HACCP Belgesini SUN ZEYNEP HOTEL’ e (2001) kazandırmıştır. Bir çok sanayi-hizmet sektörüne danışmanlık yapmış olan Seyhan Erdeniz, binlerce üniversite öğrencilerine eğitimler vermiştir.

Turan ALTUNER

1963 yılı Kemah doğumlu olan Turan Altuner, 1998 yılında Hamburg Üniversitesi Ekonomi Bölümü’ nden “Çin Halk Cumhuriyetinde Yabancı Yatırımlar” konulu diploma tezi ile mezun olmuştur. 1995-96 yılları arasında da Erasmus ile İngiltere de eğitimine devam ettikten sonra, 2001 yılında Uluslar arası İşletme Yönetimi alanındaki  Master Egitimini ” Avrupali Manager Geliştirme Programlarında Kültürel Yetkinliğin Çin Halk Cumhuriyeti İş Dünyasındaki Önemi” tezinin ardından, Berlin ‘de Uluslar arası Pazarlama, Proje Koordinasyonu stajıyla tamamlamıştır. Son olarak Jena Friedrich-Schiller Üniversitesinde Prof. Dr. Jürgen Bolten’den Kültürler arası iletişim / Ticari iletişim alanlarında eğitim de alan Turan Altuner, anadil seviyesin de Almanca, çok iyi derecede ise İngilizce bilmektedir.

İş hayatına Stutgart Alman Demiryolları İşletmesi Lojistik Koordinatörü olarak başlayan Altuner, Endüstriyel İşletmeciliği Meslek Eğitiminde satış-pazarlama alanında çalışmış. Hemen ardından ise, Alman Mahkemelerinde Türkce- Almanca Tercümanlık yaptıktan sonra, 3 yıl kadar Hamburg’da Alman Sosyal Demokrat Parti Stuttgart Şehri İktisat Forumu Başkanlığı, Öğrenci Temsilciliği Konseyi Üyesi, Kardeş Üniversitelerle ilişkiler ve Değiş Tokuş Öğrencileri Entegrasyon Sorumlusu görevlerini gönüllü olarak üstlenmiştir. 2005 yılından bu yana da Almanya’ da, KOBİ İşletme Danışmanlığı (KOBİ’ler için pazara giriş ve pazarlama stratejileri, finans ve karlılık planlaması; İşletme yöneticileri için hedef kitle analizi) ve Kültürler arası iletişim koçluğuna devam etmektedir.

Araştırdığı konular arasında, Uluslar arası İşletme / Kültürler arası İletişim, İktisadi Konular, Hukuki Konular, Uluslar arası Politika gösterilebilir.

 

Yakup KÖSER

1979 yılında Ankara’da doğdu. İlkokul 2nci sınıfı İstanbul’da Beyazıt ilköğretim okulunda tamamladıktan sonra babasının görevi nedeniyle gittiği Belçika’nın Namur kentinde bulunan Soeur de Notre-Dame okulunda ilkokulu bitirdi. Aynı okulda orta 1’i de okuduktan sonra Türkiye’ye döndü ve eğitimine Galatasaray Lisesi’nde devam etti. 1998 yılında liseyi bitirdikten sonra Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümüne devam etti. Üniversite sonrasında Nehir Yayınları için Albert Camus’un Yabancı adlı eserini Fransızcadan Türkçeye çevirdi. Aynı zamanda Glassco Dış Ticaret firmasında Fransa üretim sorumlusu olarak görev yaptı. Bu görevi kapsamında Fransa’da bulunan fabrikanın Türkiye ile koordinasyonunu sağladı. Daha sonrasında Lojistik Sektöründe Gökbora Uluslar arası Nakliyat ve Tic. A.Ş.’ de 2005 Kasım ayında Fransa Operasyon Sorumlusu olarak göreve başladı ve 5 yıl farklı Operasyon birimlerinde çeşitli görevleri yürüttü. Bu görevi süresince, Türkiye’den Fransa, İspanya, Portekiz ve Bulgaristan ülkelerine yapılan ihracatların lojistik faaliyetlerini , ihracat operasyon işlemleri kapsamında araç DİSPOZİYONU, acentelerle ilişkilerin yürütülmesi gibi işlemleri yerine getirdi. 2010 yılında bu şirketten ayrılarak lojistik sektöründe elde etmiş olduğu tecrübeleri öğrencilere aktarmak amacıyla Beykent ve AREL Üniversitelerinde Lojistik ve Dış Ticaret programlarında Öğretim Görevlisi olarak ders vermeye başladı. 2 yıl boyunca bu iki üniversitede vermiş olduğu başlıca dersler Lojistiğe Giriş, Konteyner Sistemleri, Depo Yönetimi, Uluslar arası Taşımacılık ve Sigorta, Küresel Lojistik, Dış Ticaret İşlemleridir. Aynı zamanda, İşletme Yönetimi yüksek lisansını “Avrupa Birliği sürecinde Türkiye’de Lojistik Sektörü” adlı teziyle elde etmiştir. Halen Özel Sektörde Dış Ticaret ve Lojistik Uzmanı olarak çalışmakta ve Lojistik ve Dış Ticaret alanlarında eğitim vermeye devam etmektedir.

Copyright © 2011 Dış Ticaret Akademi - Dış Ticaret ve Lojistik Eğitimleri - LOGIMEX Markasıdır.Her Hakkı Saklıdır. İçeriği Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.