Tehlikeli Madde Lojistiği

Eğitim: Tehlikeli Madde Lojistiği (REACH, CLP, MSDS – Güvenlik Bilgi Formu)
Eğitim Tarihi:  Eğitim tarihleri Anasayfa’ da ilan edilmektedir.

Eğitim tarihini kaçırdığınız eğitim(ler) için müşteri hizmetlerini arayınız. Danışmanlarımız eğitim tarihini kaçırdığınız eğitim(ler) için size özel bir tarih mutlaka belirleyeceklerdir.

Eğitimin İçeriği (1 Gün):

– Tehlikeli Madde Lojistiğinin Dünya’daki Genel Çerçevesi
– Uluslararası Tehlikeli Madde Taşımacılık Anlaşmaları
– Karayolu (ADR), Havayolu (DGR), Denizyolu (IMDG) ve Demiryolu (RID) Taşıma şekillerine Uygun Tehlikeli Madde Anlaşmalarının İrdelenmesi
– Türkiye’de Tehlikeli Madde Taşımacılığının Yapısı ve AB Düzenlemeler
– Tehlikeli Madde Taşımacılığında Farklı Taşıma Şekillerine Uygun Olarak MSDS (Malzeme Güvenlik Formu) ve AWB, CMR, CIM, B/L Konşimentolarının Nasıl Doldurulması Gerektiği (Uygulamadan Gerçek Örnekler Üzerinden)
– REACH Tüzüğü ve REACH Tüzüğüne Göre Firmalarımızın Yükümlülükleri
– Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası, Kapsamı ve Uygulama Alanları

Bu eğitimde “Sen Firma Çalışanısın!” uygulaması vardır.

Sen Firma Çalışanısın!” uygulamasıyla eğitime katılanlar, katıldığı eğitimle ilgili bilgileri bir firmada o görevin uzmanının yaptığı şekilde alırlar. Örnek olaylar ile belgeleri doldururlar, ezbere dayalı eğitim içerikleriyle uğraşmazlar.
Daha fazlasını oku