Lojistik & Taşıma Hukuku, Yasal Sorumluluklar ve Sigorta

Eğitim: Lojistik & Taşıma Hukuku, Yasal Sorumluluklar ve Sigorta
Eğitim Tarihi:  Eğitim tarihleri Anasayfa’ da ilan edilmektedir.

Eğitim tarihini kaçırdığınız eğitim(ler) için müşteri hizmetlerini arayınız. Danışmanlarımız eğitim tarihini kaçırdığınız eğitim(ler) için size özel bir tarih mutlaka belirleyeceklerdir.

Eğitimin İçeriği:

– Taşıma Hukuku ile ilgili Genel Şartlar
– Farklı Taşıma Modlarına Göre Temel Taşıma Hukuku Kuralları
– 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Taşıma Faaliyetleri (Demiryolu, Karayolu, Denizyolu ve Karayolu Taşımaları Açısından)
– Teslim şekillerine Göre Taşıyanın Sorumluluğu ve Sorumluluktan Kurtulma
– Karayolu ve Demiryolu Taşıma Şekilleri Özelinde Ulusal (4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, Tehlikeli Maddelerin Karayolu İle Taşınması Yönetmeliği, 2918 Sayılı Karayolu Trafik Yönetmeliği vd.) ve Uluslararası (CMR, CIM,TIR, UBAK ve Geçiş Belgesi Yönetmelikleri vd.) Mevzuatın İncelenmesi ve Firmaların Taşımalarında Dikkat Etmesi Gereken Noktalar (Forwarder ve Ana Taşıyıcılar Açısından)
– Denizyolu Taşıma Şekli Özelinde Ulusal ve Uluslararası Mevzuatın İncelenerek Konişmentoların Hukuki Niteliğinin Firmalara Taşımalarında Dikkat Etmesi Gereken Noktalarla Birlikte Sunulması (Forwarder ve Ana Taşıyıcılar Açısından)
– Havayolu Taşıma Şekline Göre Taşıma Mevzuatına Göre Nasıl Taşımaların Organize Edilmesi Gerektiği ve Taşıyan Olarak Firmaların Sorumluluktan Nasıl Kurtulacağı? (Forwarder ve Ana Taşıyıcılar Açısından)
– Forwarder Firmaların Taşıma Sürecindeki Yeri, Türk Ticaret ve Borçlar Kanunlarına Göre Sorumluluklarının Sınırları
– Ziya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluk
– Taşımaya Konu Olan Sigorta Türleri ve Nakliyat Sigorta Poliçelerinin Düzenlenmesi Konişmento Sigortalarının Kapsamı
– Davaya Konu Olabilecek Örnek Olayların İncelenmesi
– Örnek Bir Olay Üzerinden İlgili Mevzuatın Pekiştirilmesi

Bu eğitimde “Sen Firma Çalışanısın!” uygulaması vardır.

Sen Firma Çalışanısın!” uygulamasıyla eğitime katılanlar, katıldığı eğitimle ilgili bilgileri bir firmada o görevin uzmanının yaptığı şekilde alırlar. Örnek olaylar ile belgeleri doldururlar, ezbere dayalı eğitim içerikleriyle uğraşmazlar.
Daha fazlasını oku